Samen op weg naar de organisatie van de toekomst

Samen op weg naar de organisatie van de toekomst

Choco lanceerde ‘The Organisation of the Future’ in samenwerking met de partners van Quinx en 6 leden van de CEO-council (Wouter Torfs, Frans Colruyt, Toon Bossuyt, Bart Claes, Joost Callens, Mathi Gijbels.) Het gaat om een startende beweging van gelijkgezinden die inspiratie en inzicht delen over ondernemen, werken en leven in de 21ste eeuw. De tijd is immers rijp om samen te werken aan duurzame organisatieculturen die mensen persoonlijk en als groep deugd doen én doen groeien. Dit doen we vanuit vijf inhoudelijke pijlers: 

  • Bezield werken
  • Altijd je hele zelf
  • Macht en vertrouwen
  • Echt partnerschap
  • De energie van geld

Samen met 160 bedrijfsleiders in Ronse

Op 20 april organiseerden we een eerste ‘ervaringsdag’ waarin bedrijfsleiders, organisatieverantwoordelijken en aantal geïnteresseerde starters kennis maakten met de vijf pijlers. Het werd een zinderende dag die raakte, inspireerde en motiveerde om zelf aan de slag te gaan. Niet in het minst door de krachtige en kwetsbare getuigenissen van de leden van de CEO-council. Wordt vervolgd!

Voor meer info en updates: OOTF.be

‘Uw werk en leven’, boek van Krist over het thema

Het DNA-werk en de coachings van choco