DNA-traject

DNA-traject

In een wereld die alsmaar drukker wordt, kom je het best uit de verf als jij en je medewerkers weten waar je samen voor staat en je er ook naar gedraagt. Het wordt daarom steeds belangrijker om je bestaande missie, visie en waarden op tijd eens van onder het stof te halen. En het DNA van je organisatie te actualiseren op maat van deze tijd. Door coaching, strategische consulting en communicatie-advies te combineren bieden we naast een heldere analyse, ook concrete handvaten om je DNA te vertalen in je interne cultuur en externe communicatie. 

Torfs, schoenen met naam

Wouter en Barbara Torfs riepen onze hulp in om het DNA van TORFS schoenen te actualiseren, als basis voor een nieuw beleidsplan de komende jaren.Daartoe organiseerden we een ‘Management Training Program’ op maat, gespreid over 4 dagen.Wouter beschrijft het zo in zijn boek ‘Werken met hart en ziel’:

"Wij waren op zoek naar een nieuwe visie, missie en ambities. Een nieuwe missie die we echt als de ‘onze’ mochten claimen. In onze zoektocht naar begeleiding kwamen we terecht bij Krist en Steven Pauwels van het reclamebureau Choco, die ons schitterend door dit proces loodsten. Krist en Steven spraken ons, het managementteam, aan als de ‘hoeders’ van het merk en het bedrijf. In een eerste fase werden we uitgenodigd om elkaars zielskwaliteiten te benoemen en zichtbaar te maken. … Van daaruit zijn we op zoek gegaan naar de zielskwaliteit van Torfs. Dat is allesbehalve een puur cognitief proces: we stelden het merk ‘Torfs’ op in de ruimte, zoals een mens van vlees en bloed. Die benadering liet ons toe om haast fysiek te voelen wat Torfs nodig had en verlangde."

Torfs, schoenen met naam

NEOS

NEOS is een netwerkorganisatie van ondernemende senioren met 30.000 leden. In 2015 wordt er een nieuw beleidsplan geschreven, zijn er bestuursverkiezingen en gaat de directeur met pensioen. Voldoende redenen voor NEOS om even stil te staan en te zoeken naar een nieuwe betekenis. Daarbij stellen zich enkele vragen: wat zijn onze basiswaarden? Zijn die nog steeds van belang? Welke successen kenden we in het verleden en kunnen we vertalen naar de actualiteit?

 

Tijdens een benoemingssessie gingen we met alle medewerkers op zoek naar de ‘nieuwe betekenis’ van NEOS en benoemden we de relatiewaarden. Tezamen vormen ze de geactualiseerde kernkracht van Neos die fungeert als leidraad voor de interne cultuur en als toetssteen voor toekomstige beleidsbeslissingen. Op basis hiervan wordt ook de hele interne en externe communicatie opnieuw gestroomlijnd.

 

www.neosvzw.be

NEOS

VOLTA: FUSIE-BEGELEIDING

Volta is de nieuwe koepelorganisatie van de elektrotechnische sector en bundelt 3 organisaties met zeer verschillende werkculturen: Vormelek, Tecnolec en FBZ. Het DNA-traject voor de begeleiding van deze fusie bestond in een aantal workshops met de directie en daarna ook met alle medewerkers. Vanuit het gemeenschappelijk draagvlak dat zo gecreëerd werd, kristaliseerde zich een gemeenschappelijk doel (purpose) en bepalende cultuurwaarden. Deze vormen de basis voor een intern communicatieprogramma én voor een nieuwe huisstijl en positionering. 

 

www.volta-org.be

VOLTA: FUSIE-BEGELEIDING