Een activatieconcept voor Wereldsolidariteit

Een activatieconcept voor Wereldsolidariteit

Met #Cleanekleren ijvert Wereldsolidariteit voor de rechten van de kledingarbeidsters uit Azië die jouw (en onze) sportshirts maken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, zijn namelijk onmenselijk, met bijvoorbeeld werkweken van 70 uur. Gelukkig kunnen we daar samen iets aan doen. Inderdaad, dit is een oproep!

Een activatieconcept dat alles geeft

Onder de noemer #Cleanekleren zette Wereldsolidariteit eind vorig jaar een sensibiliserende campagne op poten om het grote publiek bekend te maken met deze problematiek. Maar omdat er ook geld in het laatje moet komen om ter plaatse iets aan dit probleem te doen, was een activatieconcept noodzakelijk. Choco bood een antwoord met een concept dat multi-inzetbaar is: “Geef alles voor #Cleanekleren!” Onder die noemer passen alle mogelijke acties waarmee de ngo nu en in de toekomst fondsen werft: met een eerste campagnegolf wil Wereldsolidariteit mensen aansporen om dit najaar een actie op poten te zetten onder de vlag van Music For Life.

Advertenties op maat

Om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken, zorgde choco voor een reeks conceptbeelden met uiteenlopende voorbeelden van mensen die ‘alles geven’. Die beelden worden verspreid via het middenveld en sociale media en kunnen worden ingezet om zo hun achterban te activeren. Ze geven op een ludieke manier inspiratie om alles te geven voor #Cleanekleren en sporen zo iedereen aan om een actie op poten te zetten. Geef jij ook alles? Bekijk wat jij kan doen via www.geefallesvoorcleanekleren.be