Corporate is cool

Corporate is cool

De unieke kracht van je organisatie bepalen en in een vorm vertalen: dat is de uitdaging bij elke corporate opdracht. Vaak starten we daarvoor met een DNA-coaching, waarin we samen met de opdrachtgever de essentials van het merk actualiseren, om ze vervolgens samen te vatten in een merkpaspoort en vorm te geven in een logo, baseline, elevator pitch en huisstijlboek. Het doel: tot een coherente, werkbare en soepele stijl komen die de identiteit van een merk de juiste uitstraling geeft.

Onze eerste opdracht voor de Chinese markt

Nutriad, internationaal producent van veevoederadditieven, is al enkele jaren klant bij choco. Ons laatste werk voor hen is niet min: de lancering van hun Chinese subdivisie Feed Flavour International.

The nr 1 Tastemaker
De eerste job voor choco was het installeren van het merk. Een DNA-oefening met het Chinese management team leidde tot een duidelijk merkverhaal, van waaruit een huisstijl en bijhorende baseline ‘the nr 1 tastemaker’ groeiden. Choco verzorgde ook het nieuwe logo en de uitplooi op alle stationery.

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Door gerichte samenwerking en overleg wil BBL politici en bedrijfsleiders overtuigen van het belang van een doortastend milieubeleid. Nadat we het DNA van BBL onder de loep namen, werkte choco logo en baseline uit, waarop de volledige huisstijl gebaseerd is. Geen sinecure, aangezien die huisstijl als koepel boven alle submerken van Bond Beter Leefmilieu moet kunnen liggen. We zorgden ook voor de nieuwe baseline ‘Leef voor de toekomst’.

The Shift

De twee grootste duurzaamheidsnetwerken van België besloten in hun krachten te bundelen. Om inzicht te verwerven in hernieuwde positionering van de toekomstige organisatie liet choco alle medewerkers deelnemen aan een ‘positioneringsopstelling’. De inzichten die hieruit gefilterd werden vormden de basis voor de nieuwe naamgeving, positioneringslijn en huisstijl.

Bill

De naam was bekend, de propositie en kernwaarden ook. Maar de vorm: daar kwamen de mensen van het vroegere CJP graag voor naar choco. Als opvolger voor het cultureel jongerenpaspoort moest BILL het gezicht worden van het brede jongerenaanbod in ons land. We ontwikkelden een merkconcept waarin BILL altijd BILL bleef, maar honderden gezichten en kleuren kon hebben. Net zoals de jongeren die het aanspreekt.

Vreg

De VREG gidst de Vlaming door het energielandschap. Een complexe materie, die iedereen aanbelangt en dus om een begrijpelijke vormgeving vraagt. VREG bestelde een strategisch en coachingstraject waarin we samen het DNA en de strategische pijlers voor de interne en externe communicatie bepaalden. We vertaalden die in een flexibele, maar herkenbare, uitnodigende en warme iconische huisstijl.

Zetes

Zetes is een van de wereldleiders op het vlak van automatisatietechnieken, zoals track&trace en gezichtsherkenning. Choco bracht eenheid in een veelheid aan werkdomeinen, producten en services. We creëerden een merkenarchitectuur op basis van een aantal coachings, merkopstellingen en strategische brainstorms. Dit was de basis voor de naamgeving en vormgeving van het volledige marketingportfolio.

Colora

De huisstijl-switch die we voor Colora begeleidden was ingrijpend. We matchten onze analyses aan uitgebreid marktonderzoek en positioneerden Colora als “dé verfwinkel”, in een stijl die iets meer… stijl gaf aan het merk. Een bedrieglijk eenvoudig logo gaf uitstraling aan die positionering en vormde de basis voor een huisstijl die tot in de puntjes uitgevoerd werd.