Een nieuwe huisstijl voor Bond Beter Leefmilieu

Een nieuwe huisstijl voor Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Door gerichte samenwerking en overleg wil BBL politici en bedrijfsleiders overtuigen van het belang van een doortastend milieubeleid. En dat gebeurt vanaf nu met de creatieve hulp van choco, dat allereerst het DNA van BBL onder de loep nam en het merk voortaan positioneert als de verbinder en facilitator van al die onderliggende verenigingen.