Waar een wij is, is een weg

Waar een wij is, is een weg

Ongeveer een half jaar geleden vroeg CD&V aan choco om mee de inhoudelijke krijtlijnen voor de partij uit te zetten. De partijtop was namelijk erg geïnteresseerd in de inzichten die choco al jaren op mensen en merken toepast. De vraag was duidelijk: of we als relatiebouwers ook mensen met een partij konden verbinden.

Werken aan verbinding…

Choco versterkt de verbinding tussen mensen en merken door de eigen kracht van een merk bloot te leggen, er een interne cultuur rond te bouwen en die kracht vervolgens uit te stralen in campagnes.

En dat deed choco nu ook voor CD&V: na intensieve workshops doorheen alle geledingen van de partij, kreeg de hernieuwde visie vorm in de nieuwe signeerlijn: Waar een wij is, is een weg.

Werken aan verbinding…

… vanuit de zelfontplooiing van het individu

Het is een signeerlijn die de essentie van de partij vertaalt: Iedereen heeft het recht om zichzelf te ontwikkelen en de plicht om een ander daarbij te helpen. Alleen zo gaan we er allemaal samen op vooruit. Dit én én -verhaal wordt sinds enkele maanden ook via interne communicatie en coachings verankerd in de interne cultuur van CD&V.

… vanuit de zelfontplooiing van het individu

#ikbenWij: de film

Maar tegelijk werken we ook aan de verbreding van deze visie naar het grote publiek. Als eerste stap daarbij creëerde choco een online spot voor de kerstperiode, met daarin de nieuwjaarswensen van CD&V. Het idee: als iedereen een stukje van z’n warmte geeft, maken we de wereld samen tot een betere plek. Het opvallende resultaat zie je hieronder…

Buzz door de minsiters

We vroegen de CD&V-kopstukken ook om vlak voor de start van de campagne vierkanten uit hun kledij te knippen, om zo buzz rond de spot te scheppen. En dat lukte aardig, zoals blijkt uit onderstaande foto’s…

De campagne leeft ook online verder. Wie zijn naam achterlaat op CD&V.be krijgt elke dag een tip of een getuigenis om van #ikbenwij een basishouding te maken om in het leven te staan.